شركت ذهن باز هستی خود را موظف می داند، تمامی همت خویش را به کار بندد تا با به کارگیری بهینه کلیه منابع در دسترس ، تقویت کار گروهی ، ترویج فرهنگ پیشگیری به جای فرهنگعلاج و استفاده از فرصتهای بهبود جهت پویا نگه داشتن سیستم مدیریت، به کسبرضایت مشتریان ازخود نایل گشته و برای دستیابی به اهداف موردنظر و افزایش میزان رضایتمندی مشتریان اقدام نماید.

در این راستا اهداف زیر،در شرکت مد نظر قرار می‌گیرد:

ü     افزایش سطح رضایتمندی و ایجاد باشگاه مشتریان وفادار

ü     بالا بردن سطح علمی و آموزش مستمر و اثربخش کارکنان

ü     بالا بردن روحیه مشارکت کارکنان

ü     حرکت در راستای توسعه طرحهای سرمایه گذاری کشور

ü     بکارگیری دانش فنی کارآمد و تکنولوژی برتر

ü     مساعدت در ایجاد اشتغال و بستر مناسب کار و جذب نیروهای متعهد به کار

ü     بهره گیری بهتر از امکانات و پتانسیل های بالقوه و ارتقاء بهره وری

ü     پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای

ü     تلاش به انجام پروژه های محول شده با بالاترین کیفیت و کوتاه ترین زمان

محمد رضا نصرتی

رئیس هیات مدیره