1- وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران

2- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ خلیج فارس)

3- شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

4- شرکت پتروشیمی ارومیه

5- شرکت پتروشیمی گچساران

6- شرکت پتروشیمی ایلام

7- شرکت صنایع پتروشیمی گچساران

8- شرکت پتروشیمی صدف عسلویه

9- شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

10- شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی

11- شرکت آذر کندو

12- شرکت فن آوران تجارت پویا

13- شرکت گسترش انرژی نوین

14- شرکت پتروشیمی آوای شهریار

15- شرکت کابل ابهر

16- هولدینگ دیلمان

17- شرکت ONGC  

18- شرکت ترکمن گاز 

19- شرکت ترکمن نفت

20- شرکت ایتوک ایران

21- شرکت جهان پارس

22- شرکت البرز تات