نظارت و کنترل پروژه

پیچیدگی روز افزون فعالیت های پروژه ها به همراه محدودیت منابع و افزایش رقابت فضای کسب و کار ، مدیران را بر آن داشته تا با استفاده از استانداردها و تکنیک های دانش مدیریت پروژه و روش های برتر و با رویکرد یک محیط مشارکتی و ایجاد سبد پروژه ها به این مشکل فائق آیند.

مدیریت صحیح پروژه ها به دلایل زیر :

ü     وجود زیرساخت های یکپارچه مدیریت پروژه

ü     بکارگیری سیستم های هوشمند و داشبوردهای مدیریتی تحت وب

ü     استقرار دفاتر مدیریت پروژه حرفه ای و حرکت در مسیر راه و بلوغ سازمانی

ü     برنامه ریزی و نظارت کارا و اثر بخش طرح ها و پروژه ها

سبب اجرای پروژه ها در زمان مقرر ،با بودجه مصوب و کیفیت مطلوب و اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه به صورت پایدار و اثربخش می گردد .

واحد نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه با تکیه بر تجربه و تخصص خود قصد دارد موجبات ارتقای علمی و تخصصی سازمان ها در زمینه مدیریت پروژه را فراهم آورد . این واحد با مشارکت جمعی از متخصصان و افراد با تجربه در حوزه مدیریت پروژه و با اتکا به پشتوانه بیش از 20 سال فعالیت های نظارتی در پروژه های بزرگ صنایع نفت ، گاز ، پیتروشیمی ، نیرو و احداث واحدهای صنعتی ، ساختمانی ، خدماتی و ... یکی از فعال ترین بخش های شرکت مهندسی صنعتی فهامه می باشد.

واحد نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه علاوه بر نظارت بر پروژه های متقاضی تسهیلات از بانک های صنعتی - تجاری ، در راستای ارتقای دانش تخصصی در صنایع مختلف نیز، آماده ارائهخدمات آموزشمی باشد .

خدمات نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه شامل :

ü     برنامه ریزی و کنترل پروژه

ü     طراحی سیستم های یکپارچه مدیریت پروژه

ü     پیاده سازی سامانه های هوشمند یکپارچه مدیریت پروژه

ü     ارائه خدمات مدیریت طرح

ü     طراحی و استقرار فرآیندهای سازمانی